Job seekers

Advanced Search >>

I'm seeking
  
Image Name Nationality Location Expected Salary Login Date
dondon Philippines Beijing 12000-15000RMB Jun 20 12:53
Varivoda Nanjing Jun 20 10:21
bouabid Huzhou Jun 20 11:02
gary11 Guangzhou Jun 20 09:58
Anna11 Xian Jun 20 10:13
Daniel11 Nanjing Jun 20 12:06
Nadezhda1 Guangzhou Jun 20 09:25
ADDO1 Wuhan Jun 20 09:19
Aramiles2 Xian Jun 19 18:19
Max1 Shenzhen Jun 19 18:15